پروژه‌های درمانی

نام پروژه:

بیمارستان امام علی داراب


استان و شهر محل پروژه:

استان فارس، شهر داراب


متراژ سرامیک:

30000 متر مربع


نوع سرامیک:

Full Body – Mono Color – Glazed Porcelain – Anti Acid – Double Charge


سایر محصولات :

-

بیمارستان امام علی داراب