پروژه‌های درمانی

نام پروژه:

بیمارستان قائم شهر


استان و شهر محل پروژه:

استان مازندران، شهر قائم شهر


متراژ سرامیک:

17000 متر مربع


نوع سرامیک:

Glazed Porcelain – Anti Acid


سایر محصولات :

-

بیمارستان قائم شهر