پروژه‌های درمانی

نام پروژه:

بیمارستان بندر عباس


استان و شهر محل پروژه:

استان هرمزگان، شهر بندر عباس


متراژ سرامیک:

10000 متر مربع


نوع سرامیک:

Full Body


سایر محصولات :

-

بیمارستان بندر عباس