پروژه‌های درمانی

نام پروژه:

بیمارستان سپید حکیمیه


استان و شهر محل پروژه:

Full Body – Mono Color – Glazed Porcelain


متراژ سرامیک:

38000 متر مربع


نوع سرامیک:

استان تهران، شهر تهران


سایر محصولات :

-

بیمارستان سپید حکیمیه