پروژه‌های درمانی

نام پروژه:

بیمارستان ایلام


استان و شهر محل پروژه:

Full Body – Glazed Porcelain


متراژ سرامیک:

20000 متر مربع


نوع سرامیک:

استان ایلام، شهر ایلام


سایر محصولات :

-

بیمارستان ایلام