پروژه‌های درمانی

نام پروژه:

بیمارستان امام خمینی تنکابن


استان و شهر محل پروژه:

استان مازندران، شهر تنکابن


متراژ سرامیک:

45000 متر مربع


نوع سرامیک:

Double Charge – Mono Color – Glazed Porcelain – Anti Acid


سایر محصولات :

-

بیمارستان امام خمینی تنکابن