پروژه‌های درمانی

نام پروژه:

بیمارستان شوشتر


استان و شهر محل پروژه:

استان خوزستان، شهر شوشتر


متراژ سرامیک:

7000 متر مربع


نوع سرامیک:

Full Body


سایر محصولات :

-

بیمارستان شوشتر